Tegnsprogstolke

Vi leverer kvalitetstolkning til kommunikation mellem døve, døvblevne, døvblinde, hørehæmmede og hørende. Alle vores tegnsprogstolke er eksaminerede, hvilket sikrer en kvalificeret og professionel tolkning i enhver situation.

[dt_gap height=”10″ /]

”VI MENER AT EN HØJ KVALITET, PUNKTLIGHED OG FLEKSIBILITET ER MED TIL AT DANNE GROBUND FOR ET GODT OG LANGT SAMARBEJDE”

[dt_gap height=”10″ /]

Vores dygtige team af professionelle hørende og døve tegnsprogstolke står altid klar til at levere den bedste service til vores kunder.

Ønsker du at bestille tegnsprogstolk og/eller døvetolk er du velkommen til, at kontakte os på mail@smaategn.dk.

[dt_gap height=”10″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”10″ /]

Tegnsprogstolke til sociale aktiviteter

Vi leverer tolke til sociale aktiviter i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Du kan få stillet en tegnsprogstolk til rådighed ved sociale aktiviteter gennem DNTM (Den Nationale Tolkemyndighed), når din tegnsprogstolk ikke dækkes af offentlige instanser, som f.eks jobcentre, hospitaler eller uddannelsesinstitutioner.

Eksempler på sociale aktiviter under DNTM:

  • Fritidsaktiviteter
  • Læge- og tandlægebesøg
  • Barnets første skoledag
  • Alternative behandlinger
  • Teoriundervisning til kørekort
  • Sport (træning, kamp m.m.)
  • Private begivenheder, bryllup, fødselsdage m.v.

Bestil tegnsprogstolk