Vi tilbyder professionelle tegnsprogstolke til kommunikation mellem døve, døvblevne, døvblinde, hørehæmmede og hørende.

Alle vores dygtige og søde tolke er eksaminerede tegnsprogstolke, hvilket sikrer dig en kvalificeret tegnsprogstolk og et højt fagligt niveau i enhver situation!

Tolken oversætter alt simultant til og fra dansk tegnsprog og talt dansk.

  • Tal i det tempo du plejer. Tolken vil afbryde, hvis der er behov for det.
  • Tolken kender ikke nødvendigvis den døve tolkebruger. Tolkens rolle er formidler og kommunikator.

Tolken tolker alt hvad der bliver sagt; også hørlige samtaler og telefonsamtaler.

Når vi kommunikerer med hinanden er det altafgørende, at vi forstår hinanden så der ikke opstår misforståelser.

Det er tolkens opgave, at sikre forståelse mellem to mennesker på tværs af sprog og kulturel baggrund.

 

Alle vores tegnsprogstolke er underlagt tavshedspligt i henhold til Straffelovens §152.

Vi tilbyder følgende tegnsprogsbaseret kommunikation:

Tryk på (+) for at udvide feltet!

Tegnsprogstolkning

En tegnsprogstolk bruges til kommunikation mellem døve tegnsprogsbrugere og hørende tolkebrugere.

Tegnsprogstolken simultantolker mellem dansk tegnsprog og dansk tale.

Tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik, ordstilling og udtryksform.

Taktiltolkning

Taktilt tegnsprog bruges til at kommunikere med døvblinde og kan yderligere understøttes med haptisk kommunikation.

Taktiltolkning foregår ved, at tolken kommunikerer via tegnsprog i den døvblindes hånd.

Haptisk kommunikation er et supplement til taktiltolkningen. Her vil en anden tolk beskrive omgivelserne med tegn, på den døvblindes ryg, skulder og overarm.

TSK-tolkning

TSK står for Tegnstøttet kommunikation.

Tegnstøttet kommunikation bruges til, at tolke mellem hørehæmmede/døvblevne og hørende personer.

TSK-tolkningen følger grammatikken fra det talte sprog og er en støtte til mundaflæsning. Derved bliver intet udeladt og der opstår ikke forvridninger eller misforståelser.

Ved tegnstøttet kommunikation bruger tolken en blanding af tale, tegn, håndalfabetet og mund-hånd-systemet.

MHS-tolkning

MHS står for mund-hånd-system.

Mund-hånd-systemet kan bruges af døve, døvblevne og hørehæmmede, som en hjælp til mundaflæsning.

Tolken bruger tale sammen med håndtegn, som viser de forskellige konsonantlyde.

Mund-hånd-systemet egner sig bedst til kommunikationssituationer hvor taletempoet er moderat og hvor der vil være mulighed for at omformulere sætninger eller gentage ord, som ikke forstås i første omgang.