Døv tegnsprogstolk

Der er en stor interesse og et stigende behov for døve tegnsprogstolke, og det behov kan vi imødegå da vi i dag har tre døve tegnsprogstolke ansat i Småtegn, som alle er certificerede tolke gennem Danske Døves Landsforbunds 3-årige projekt ”Døve tegnsprogstolke”.

Vi ser dette som en stor gevinst for vores virksomhed og ikke mindst for vores brugere, som nu også får mulighed for at bestille en døv tegnsprogstolk.

En døv tegnsprogstolk udfører tolkning på modersmålsniveau til døve ældre, døvblinde, udviklingshæmmede døve samt døve indvandrere og flygtninge.

Praktisk information
  • Det koster ikke ekstra at bestille en døv tegnsprogstolk
  • Ved bestilling af den hørende tegnsprogstolk, skrives der i bestillingen, at der også ønskes en døv tegnsprogstolk til opgaven
  • Tal i det tempo du plejer. Tolkene vil afbryde, hvis der er behov for det
  • Vær forberedt på, at det kan blive lidt trangt, da der vil være 2 tolke på arbejde