Zoneinddeling

Zone 1 1000-2000, 2100, 2200, 2300, 2400-2500,  2600-2670, 2700-2770, 2791, 2800-2930, 2942-2950,  3460, 3500-3520, 3670,
Zone 2 2680-2690, 2960-3450, 3480-3490, 3540-3660, 4000-4174, 4293-4390, 4420-4440, 4581, 4600-4690, 4733.
Zone 3 3700-3790, 4200-4291, 4400, 4450-4573, 4583-4593, 4700-4720, 4735-4990 og Udlandet.

Takster

Der betales en fast pris pr. tolketime. På første time opkræves vi et administrativt tillæg samt et zonetillæg. Efterfølgende timer er taksten 550 kr. pr. time.

Timepris: 550 kr. pr. time

Zonetillæg:                                                     Gammel priser: indtil 31/1-2020

  • Zone 1: 275 kr.                                                         670 kr.  pr. time
  • Zone 2: 650 kr.                                                         940 kr. pr. time
  • Zone 3: 1050 kr.                                                       1010 kr. pr. time

Administrationstillæg : 150 kr.

Weekendtillæg og helligdage : 161 kr. pr. time

Aftentillæg kl. 17 – 07 : 86 kr. pr. time

Særlig krævende tillæg*: 135 kr. pr. time

*Særlig krævende opgaver er opgaver, der kræver særlig viden eller forberedelse. Det kan f. eks. være taktil tolkninger, tolkninger på fremmedsprog, tolkninger ved konferencer, alene på 2 tolkeopgave eller rets tolkninger.

FAKTURERING

Ved tolkninger afregnes for hver påbegyndte halve time, dog mindst for en time. Såfremt den aftalte tolketid overskrides vil der blive opkrævet en mer betaling for hver påbegyndte halve time.

Ved fjerntolkning betales per påbegyndt kvarter. Prisen svarer til 550 kr. pr time og et administrationstillæg, uanset hvor i landet tolkningen foregår.

Administrationstillæg : 150 kr.

OPGAVER I UDLANDET

Ved opgaver i udlandet kan I kontakte os for at få et tilbud men som udgangspunkt opkræver vi for zone 3 i udlandet.

Gammel pris indtil 31/1-2020 opkrævede vi for zone 2

AFLYSNINGER

Hvis du ønsker, at aflyse din tolk, bedes du venligst kontakte vores kontor på en af følgende måder:

  • Telefon: 31 18 71 55 (mellem kl. 09:00-15:00)
  • Facetime 31 18 71 55 (døgnet rundt)
  • Sms: 31 18 71 55 (døgnet rundt)
  • E-mail: mail@smaategn.dk (skriv ‘Afbestilling af tolk‘ i emnefeltet)
  • Skype: smaategn (mellem kl. 09:00 – 15:00)
Ved aflysninger efter Torsdag kl. 12:00 ugen før tolkningen finder sted, vil der blive opkrævet til fuld pris.
Ved aflysninger under DNTM eller STUK er det efter rammeaftaler som vi har indgået sammen med DNTM og STUK.