Småtegn tilbyder

Høj faglighed, professionel stolthed og åben kommunikation er nøgleord for Småtegn ApS og er med til at skabe arbejdsglæde for vores tegnsprogstolke, hvilket giver os mulighed for at levere den bedste service til firmaets kunder.

Småtegn tilbyder

Tegnsprogstolke

Vi leverer kvalitetstolkning til kommunikation mellem døve, døvblevne, døvblinde, hørehæmmede og hørende.

Alle vores tegnsprogstolke er eksaminerede, hvilket sikrer en kvalificeret og professionel tolkning i enhver situation.

Fjerntolk

Fjerntolkning betyder, at tolken ikke fysisk er til stede, men at der tolkes via en skærm. Fjerntolkning kan du bruge os via enten DNTM eller arbejdet eller andet.

Du kan bruge fjerntolkning til alle aktiviteter under DNTM f.eks. ringe til læge, til din familie, ringe til håndværker etc.

Tegnsprogundervisning

Vi tilbyder sjove og lærerige tegnsprogskurser til begyndere og øvede.

Undervisningen tilpasses kursisternes niveau og tilrettelægges efter de enkeltes behov således, at alle får en god oplevelse.