Spørgsmål og Svar

Er babytegn det samme som tegnsprog?

Babytegn er en blanding af ”rigtige” tegn fra døves tegnsprog og tilpassede tegn, der rent motorisk er nemmere for barnet at udføre. Der bruges også babytegn, som forældre og børn selv har opfundet, og som har fungeret godt for dem i deres samspil.

I princippet er der ikke nogle babytegn, der er forkerte, da det vigtigste er, at dit barn bliver forstået. Det er altså ikke et helt nyt sprog, som skal læres, men et redskab til at forbedre og styrke kommunikationen mellem småbørn og forældre/pædagoger.

Vil brug af babytegn betyde, at mit barn starter senere end andre jævnaldrende med at sige ord?

Nej. Tværtimod. I en dybdegående undersøgelse lavet af de to amerikanske psykologer Linda Acredolo og Susan Goodwyn bekræftes det, at babyer der bruger babytegn hurtigere lærer at tale end deres jævnaldrende. I undersøgelsen indgik 140 familier med børn på 11 måneder, som igennem en periode på 2 år blev testet for barnets sproglige udvikling. 70 familier brugte babytegn til deres babyer, og de resterende 70 familier kendte intet til babytegn. De babyer, der brugte tegn, havde en højere score i de standardiserede tests, som testede, hvor modtagelige de var for sproglige udtryk (hvor meget de forstod), og hvordan de udtrykte sig (hvor mange ord de kunne sige).

Babyer får en masse sprogkendskab når de er i stand til aktivt at kommunikere med babytegn. Det giver en god ballast til senere at lære at tale. Det kan sammenlignes med et barn, som har lært at kravle og motiveres til at hoppe et skridt højere op på udviklingsstadiet og lære at gå. Kommunikation med babytegn vækker barnets appetit til at kommunikere, og derfor fremmer det barnets lyst og evne til at lære at tale.

Hvornår er det bedst at starte med babytegn?

Nogle familier begynder at bruge babytegn allerede fra barnets fødsel for at integrere det i de daglige vaner. Babyer synes, at det er fantastisk med tegn, kropsprog og mimik, og som forældre vil man opleve en helt naturlig respons. Når barnet er omkring 6-7 måneder, vil det begynde at genkende nogle af babytegnene.

Hvornår vil jeg se min baby udføre sit første babytegn?

Som ved alt omkring barnets udvikling, er det meget forskelligt fra barn til barn, hvornår det første babytegn udføres. De amerikanske forskere siger, at barnet oftest viser sit første babytegn i alderen 10-14 måneder. Derefter går det stærkt med at lære flere nye babytegn, fordi koden nu er brudt, og de naturligt opdager, at de enkelte babytegn har en betydning. Det gælder, at jo tidligere man starter des mere tålmodighed og tid kræver det at vente på at se barnets første babytegn.

Vil mit barn fortsætte med, at bruge babytegn efter det har lært at tale?

Nej. Når barnet har lært at tale vil babytegnene langsomt forsvinde, fordi barnet nu kan gøre sig forståelig uden. Barnet vil herefter kun bruge babytegn i de situationer, hvor ordforrådet endnu ikke rækker.

Hvornår er det for sent, at starte at med babytegn?

I princippet er det aldrig for sent. Mange ord er svære for børn at udtale, og babytegn kan her være en hjælp, også når børn er omkring 20-24 måneder og kan sige mange ord. Babytegn kan med fordel bruges til børn, der i en sen alder begynder at tale.