Kursus

Samarbejdet mellem døve og hørende tegnsprogstolke