GRUNDTAKST PER TIME

Zone 1 Kr. 670,-
Zone 2 kr. 905,-
Zone 3 kr. 1010,-

Foregår tolkningen i zone 2 eller 3 vil de første fire timer blive opkrævet efter denne takst. Efterfølgende timer vil blive opkrævet efter zone 1.

Ved akut bestilling opkræves vi 4 tolketimer til zonetakst.

Zoneinddeling

Zone 1 1000-2630, 2650-2660, 2700-2950, 3460, 3500-3520, 3670
Zone 2 2640, 2680-2690, 2960-3450, 3480-3490, 3540-3660, 4000-4174, 4293-4390, 4420-4440, 4581, 4600-4690, 4733
Zone 3 3700-3790, 4200-4291, 4400, 4450-4573, 4583-4593, 4700-4720, 4735-4990

På nuværende tidspunkt dækker vores tegnsprogstolke kun tolkeopgaver på Sjælland!

TO-TOLKEOPGAVER

*Krævende opgaver er opgaver, der kræver særlig viden eller forberedelse. Det kan f. eks. være taktiltolkninger, tolkninger på fremmedsprog, tolkninger ved konferencer, eksamen eller rets tolkninger.

SÆRLIGE TILLÆG FOR TOLKNINGER

Aften (kl. 17-07) kr. 84,- pr. time
Weekender og helligdage kr. 158,- pr. time
Krævende opgaver* kr. 132,- pr. time

FAKTURERING

Ved tolkninger afregnes for hver påbegyndte halve time, dog mindst for en time. Såfremt den aftalte tolketid overskrides vil der blive opkrævet en merbetaling for hver påbegyndte halve time.

Ved fjerntolkning betales per påbegyndt kvarter. Prisen svarer til taksten for zone 1, uanset hvor i landet tolkningen foregår.

OPGAVER I UDLANDET

ved opgaver i udlandet kan I kontakte os for at få et tilbud.

AFLYSNINGER

Hvis du ønsker, at aflyse din tolk, bedes du venligst kontakte vores kontor på en af følgende måder:

  • Telefon: 31 18 71 55 (mellem kl. 09:00-15:00)
  • Facetime 31 18 71 55 (døgnet rundt)
  • Sms: 31 18 71 55 (døgnet rundt)
  • E-mail: mail@smaategn.dk (skriv ‘Afbestilling af tolk‘ i emnefeltet)
  • Skype: smaategn (mellem kl. 09:00 – 15:00)
Ved aflysninger efter tirsdag kl. 12:00 ugen før tolkningen finder sted, vil der blive opkrævet til fuld pris.