Grønland

Atuisutut pilersitsinermut ilitsersuut: 

Ingerlariaqqiffik una iserniaruit tuussavat: https://call.smaategn.dk/video/#/registration 

Atit aamma naggatit immersussavatit – kisianni naqinnerit æøå atorneqassanngillat. Atit æ-mik,ø-mik imaluunniit å-mik ilaqarpat, ø-mut taarsiullugu o allassinnaavat, æ-mut taarsiussinnaavat ae imaluunniit å-mut taarsiussinnaallugu aa. 

Matuma kingorna mail-i atortakkat allassavat, isissutissannut paasissutissaq mail-ikkut nassiussarsiarisinnaajumallugu – aamma piumasaqaatit atuarsimanerat pillugu tuugassaq toorsimassagakku eqqaamassavat.  

Atortulersuummut isersinnaanissamut atuisutut atit isissutissamik ilaqartoq mail-ikkut nassiussarsiarissavatit.

Atortulersuutip atornissaanut ilitsersuut 

Ingerlariaqqiffik una toorlugu isissaatit: https://call.smaategn.dk/video/#/login 

Atuisutut atit atortulersuummullu isernissannut isissutissat immersussavatit matumanilu qarasaasiaq atorneqassaaq, kisianni mobil-imoortup imaluunniit tablet-inoortup/ipad-inoortorlu taanna assigiinnarpaa. 

Isissutissat puigorsimagukku aamma glemt adgangskode toorsinnaavat – taamaakkaluartoq sukkulluunniit attaveqarfiginissatsinnut tikilluaqqusaavutit uunga 31 18 71 55 imaluunniit uunga mail@smataegn.dk 

Isereeruit qupperneq imatut isikkoqassaaq: 

Sumiiffinnut assigiinngitsunut sianerniarninni ungasianit oqalutsi (fjerntolk) atorumagukku ilisarnaat una tuussavat: 

Assiliiviup mikrofon-illu akuerinissaat eqqaamagiuk, taamaalilluni oqalutsit takusinnaallutillu tusaasinnaassavaatit, inummik allamik saninniititaqaruit.  

Ajornartorsiummik naammattuuiguit imaluunniit arlaat pillugu nalornisaqaruit, tapersersuisarfik attaveqarfigisinnaavat 

imatut isikkoqaratarsinnaasoq: 

MALUGIUK. Tapersersuisarfimmi sulisut tusilartuupput illillu tusilartuunngikkuit sukkulluunniit sianersinnaavutit uunga 31 18 71 55, tassanilu oqaloqatigiinnermut oqalutsi pissarsiarineqarsinnaavoq.  

Una ilisarnaat ajornartoorfimmi taamaallat atugassaavoq, soorlu ambulance-nik, politiinik imaluunniit qatserisartunik aggersaanermi – taanna nakorsamut assigisaanulluunniit inniminniinermi siuanerFIGINEQARSINNAANNGILAQ: 113

Ungasianit oqalutsip (Fjerntolk) ammasarfii:

Ammasarfiit:
Ataasinngorneq-Sisamanngorneq                       nal 08:00-20:00
Tallimanngorneq                                                     nal 08:00-18:00

Tapersersuisarfiup ammasarfii:
Ataasinngorneq-Sisamanngorneq                        nal 09:00-15:00
Tallimanngorneq                                                     nal 09:00-13:00

Qarasaasiaq, MAC-i, mobil-it imaluunniit tablet-i/ Ipad-i atorlugit ungasianit oqalutsi (fjerntolk) atorsinnaavat.

https://call.smaategn.dk/video/#auth/signin  – Taanna Safari, Chrome, Firefox aamma Edge atorlugit atorneqarsinnaavoq

App-i aasinnaavat 

Pris 650 kr. der afregnes pr kvarter.

Attaveqaammik annaasaqarneq ulluinnarni annertuumik akimmiffiusarpoq

Småtegn-i Kalaallit Nunaanni ussersuutinik atuisunut kiffartuusisuuvoq

Ussersuutinik atuisut ulluinnarni qanoq imminnut isumagisarpat? Avatangiisinut attaveqarniarnerminnut – pisortanut, kigutileriffimmut, nakorsiartarfimmut, pisiniarfimmi sulisunut il.il attaveqarniarnerminni ikiuutinik sunik peqarpat? Apeqqutit tamakku nammineerluta immitsinnut apeqqutigisariaqartarpagut.    

Ussersuutinik atuisut ersinngitsumik innarluuteqarput. Innuttaasut tamakkuninnga unammilligaqartut aamma ulluinnarnilu unamminartitaminnik qanoq aninnguiniartarnerat ilisimaarivagut. Allaniit ikiorneqarnissamik pisariaqartitsiuaannarput. Innuttaasut tusaasaqartut pisariaqartitsiffinni sianersinnaapput sianerfigineqarsinnaallutilluunniit, akerlianilli ussersuutinik atuisut attaveqarniarnerminnut ilaquttaminnit imalunniit ussersuutinik atuinissanik ilisimasalinnit ikiorneqarnissaminnut utaqqisariaqartarput. Innuttaasut tusillassimasut imalunniit tusaasaarussimasut tusaasamik pitsaanerulernissaannut sungiusarneqarsinnaanngillat. Innuttaasut taakku pisariaqartittuaannassavaat ussersuutinik immikkut ittunik ilisimasallit aamma attaveqaqatigiinnermut atortut ikiuutit. Ussersuutinik atuisut inuiaqatigiinnut akuulernissaminnut ajornartorsiuuteqartarput, pisariaqartitaminnik nassuiaaniartillutik paatsorneqartarnertik pissutigalugu qanigisatik imaluunniit tapersersortitik allanut tusarliuttariaqanngitsunik oqaloqatigiinnermi akuttunngitsumik akulerutsittariaqartarpaat. 

Pissassarfiup suliffeqarfik Småtegn ApS Danmark-imiittoq atassuteqarfigaa, taassuma ussersorluni atuisut sullittarpai. Småtegn-ip avinngarusimasumiik oqaluttaanermik neqerooruteqarpoq, matumani innuttaasut ataasiakkaat ussersuutinik atuisuusut nammineerlutik ussersorluni nutserisumik atuinissamut piffissamik inniminniisinnaapput qarasaasiamut isisisut atorlugu. Småtegn-ip neqeroorutigaa avinngarusimasumiik oqaluttaasarneq, pisortanut, pisortat suliffaqarfiinut aamma namminniinnarmut tunngasunut.

Avataaniit sullissisumik atuinermut aninngaasartuutit ilaapput. Tamanna ussersorluni avinngarusimasumiik oqalutsiqarnermut aamma atuuppoq. Avinngarusimasumiik oqalutsimik sullinneqarnissamik kissaateqaraanni inniminniigaannilu, pisortat suliffeqarfiisa aninngaasartuutit nammineq matussusertassagaat natsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut natsorsuutigineqarpoq, ussersuutinik atuisut avinngarusimasumiik oqalutsinik atuinerminni immikkut aningaasartuuteqartarumaartut.  

Avinngarusimasumiik oqalutsimik atuinermut atatillugu innuttaasup aningaasartuutai qanoq matussuserneqarsinnaappat? 

Aallaavittut isigalugu, innuttaasup attavigisartagaa pisortat oqartussaasuqarfia tassaavoq, tassunnga atatillugu oqalutseqarnermik tassungalu ilaasunik aningaasartuutinik qularnaarisussaq, soorlu kalaallisuumiit danskisuumut illuanullu oqaluttaasoqartillugu taama puisoqartartoq.  
Matumani innersuunneqarpoq una: Inuit innarluutillit tapersersorteqarnissannut inatsitmi ilitsersuut immikkoortoq 1.4.-iittoq

Oqartussaasunut allanut attassuteqarnissamut atatillugu innuttaasoq tusilartut oqaluttaannik pisariaqartitsisimappat, kiffartuussinernut taakkununnga akiliuteqarnissaminut innuttasoq taanna atugassasanik aningaasaliiffigineqarsimassaaq, innuttaasup avinngarusimasumiit oqalutsimik inniminniinissaa sioqqullugu. 

Innuttaasoq innarluutilik, avinngarusimasumiik oqalutseqarnissamik atuinissamut kommunimut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarnermini, matumunnga atasumik pisariaqartitani suunersut aninngaasartuutissanilu qanoq amerlatigissanersut ilimasaarutigissavai. 

Matumani innersuunneqarpoq una: Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 29, 7. august 2020-meersumi, Kapitali 11 aningaasartuutaanerusunut tunngasoq. 

Pissassarfiup kissaatigivaa ussersuutinik atuisut annertunerusumik ersaarinnerusumillu sullinneqassasut. Avinngarusimasumiik oqalutseqartarneq ussersornermik atuisunut ataasiakkaanut nammineernerulernissamik qaffatsitsisartoq nalilerparput. Sullissinerup sunneeqataaffigissavaa innuttaasup ulluinnarni nammineerluni suliassaminik inunnut allanut pisariaqartitsinani isumagisinnaallugu. Imaassinnaavoq allanut tusarliuttariaqanngitsunik oqaloqatigiinermi, nakorsamut inniminniinermi imalunniit pisiniarfilerinermi. Småtegn service massakkut pisunut imaluunniit piffissamut pilersaarutaasumut piffissamik inniminniiffegineqarsinnaavoq. Pisortat aamma pisortat suliffeqarfiutaannut avinngarusimasumiik oqaluttaanermi kiffartuussisutut aamma attaveqarnermi ikiorsiissutitut Småtegn service-ip atorneqartarnissaa Pissassarfiup kajumissaarutigaa. 

Uunga piffissamik inniminniisinnaavutit https://smaategn.dk/ 

Annertunerusumik paasisaqarniaruit uunga mail-ersinnaavutit pissassarfik@nanoq.gl 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga