Jeg hedder Jane Brøndum, jeg er døv, og underviser til dagligt hørende i tegnsprog. Jeg har mange års erfaring med undervisning, og er uddannet på Danmark lærerhøjskole med ”Tegnsprog som fag”.

Jeg har blandt andet været ansat på Kastelsvejskolen (skolen for døve børn), hvor jeg underviste den tosprogets klasse. Jeg har undervist tegnsprogstolkene på UCC, Undervist i børnekurser, søskende kurser, Bedsteforældrekurser, og i private hjem.

Ved siden af, har jeg arbejdet som freelance hos Danmark Radios børneprogram i over 10 år, og på Døvefilms børne -og underholdningsprogram.

Nu arbejder jeg hos Tolkecenter Danmarks a/s som konsulent, og underviser i småtegn og tegnsprog.

Jeg er i den lykkelige situation, at både mine interesser og mit arbejder smelter sammen.